Coaching

Natuurcoaching

Lesgevers: Annemie Celens

Locatie: Invitare

Ben je op zoek naar een antwoord op een persoonlijke vraag of een oplossing voor een probleem waar je tegenaan loopt? Wil je verandering in je leven, maar weet je niet hoe je dit aan kan pakken? Dan kan natuurcoaching zeker wat voor je betekenen.

Natuurcoaching is een vorm van coaching waarbij je samen met een coach de natuur intrekt en thema’s als gezondheid, werk, relatie, … onderzoekt. De natuur wordt hierbij actief ingezet als spiegel, metafoor en inspiratiebron.

Voordelen van coaching in de natuur zijn:

  • De natuur werkt ontladend en brengt rust. Hierdoor kan je helderder en vanuit je gevoel (in plaats van vanuit je hoofd) naar je thema kijken.
  • Als je wandelt, kom je letterlijk en figuurlijk in beweging.
  • De natuur laat je inzichten zien en ook lijfelijk ‘voelen’ waardoor deze inzichten dieper in je bewustwordingsproces binnen komen en je er makkelijker naar kan handelen. Vaak denken we heel wat oplossingen al te kennen (o.a. uit boeken en cursussen) maar kunnen we ze niet uitvoeren. Dit komt omdat we de oplossingen/inzichten (nog) niet gevoeld en doorleefd hebben, en hierdoor zijn veranderingen aanbrengen in je leven niet zo evident. Natuurcoaching helpt om inzichten heel helder te voelen waardoor je makkelijker de veranderingen die je wenst in je leven, kan uitvoeren. 

Tijdens een intakegesprek wordt het coaching-thema besproken en vastgelegd wat je met natuurcoaching wil bereiken. Afhankelijk hiervan worden één of meerdere (traject) coachingsessies vastgelegd. Soms is één sessie al voldoende om met je inzichten aan de slag te kunnen. Soms zijn meerdere sessies wenselijk.

Een natuurcoachingsessie duurt 1u à 1,5u. 

Thema’s die je met natuurcoaching kan onderzoeken zijn: keuzes maken in je werk of privéleven, balans vinden, omgaan met emoties (angst, verdriet, woede), burn-out, geen energie hebben, te veel in het hoofd zitten, vergroten van je zelfvertrouwen, …


 

Info & Contact