Activiteiten & workshops

MMM - privé familieopstelling

Lesgevers: More Moving Miracles

Locatie: de Zolder (Invitare)


Bij MMM kan je als ‘opsteller’ een privéopstelling aanvragen per dagdeel of half dagdeel. Het gereserveerde gedeelte wordt exclusief gebruikt voor jouw specifieke vraagstelling. Je weet zeker dat jouw opstelling aan bod komt en in zeer grote diepte wordt uitgewerkt. Wij zorgen voor zeer ervaren representanten, gespecialiseerd in systeemopstellingen. Desgewenst kan je een opvolggesprek aanvragen (particulier 55 eur / zelfstandige + factuur 70 eur).

Privéopstelling half dagdeel 1u30: particulier 160 eur / beroepsmatig fact 195 eur

Privéopstelling dagdeel 3u:
 particulier 300 eur / beroepsmatig fact 370 eur

Data:
 9u30-16u30: zaterdag 21 september, zondag 10 november 2019

Lesgevers
: Petra Verhoef en Els Marcelis

‘Het is sterker dan mezelf’, hoor je wel eens zeggen. Ondanks alle moeite die je soms in persoonlijke groei steekt, blijven er soms bepaalde patronen als een rode draad door je leven lopen. Je botst telkens op dezelfde thema’s. Het lijkt alsof je vast zit. Het overstijgt als het ware je persoonlijkheid. Vaak hebben zulke ‘verstrikkingen’ te maken met patronen in de familie van herkomst die je onbewust hebt overgenomen uit een soort loyaliteit. Sommigen nemen als kind onbewust een stukje ‘ballast’ van vader en moeder over uit liefde. ​Ook familiegebeurtenissen die niet of onvolledig verwerkt geraken, zorgen voor verstoring van het geheel. Soms weet je gewoon niet hoe dit verder kan. Het is alsof je geen 'zicht' hebt op de onderliggende emoties en verwarring.

​​Opstellingswerk maakt deze verborgen patronen uit het familiesysteem zichtbaar. Er  komt begrip en ruimte voor zingeving en heling. Je kunt op dat moment de problematische patronen teruggeven aan de 'rechtmatige eigenaar’. Het geeft inzicht en biedt de opsteller de mogelijkheid om weer haar of zijn eigen keuzes en beslissingen te gaan maken. Dit geeft vrijheid op opnieuw jouw plek in het leven te vinden. Vaak staan we niet op onze eigen plaats in de familie en dit is bepalend voor alle relaties die je aangaat. ​Alles wat je zelf niet teruggeeft aan de vorige generatie(s), geef je willens nillens door aan je kinderen.

​Hoe gaat dit in zijn werk?
In groep van 8 tot 14 deelnemers. Als je een opstelling wenst te laten doen, vertel je als ‘opsteller’ kort je thema aan de begeleider en kies je uit de groep ‘representanten’ voor jezelf en mensen die betrokken zijn bij je thema. Zij zijn dus geen echte familieleden, maar zullen deze ‘representeren’. Jij plaatst dan de representanten intuïtief in de ruimte. In dit alwetend veld worden zij als het ware de persoon die zij representeren. Deze vertoont bvb. de ware gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van de mama die ze ‘speelt’. De representanten geven een zeer helder beeld van wat er echt speelt tussen de familieleden, van welke plaats de juiste is en of er mensen ‘genegeerd’ werden. Dit beeld is bij de opsteller vaak gekleurd door eigen emoties en verwarring. Doordat representanten zich verplaatsen en ontbrekende mensen erbij gehaald worden, komt een juiste ordening van het systeem tot stand. Dan kan datgene wat dusver niet uitgesproken of gedaan werd, toch benoemd en gedaan worden. Eerst door diegene die de ‘opsteller’ representeert. Vervolgens door de ‘opsteller’ zelf die intussen zijn plaats in de opstelling ingenomen heeft. De liefde die je nodig hebt om je veilig, geborgen en verbonden te voelen, kan nu wel stromen. Verstrikkingen komen uit de knoop. Blokkades vallen weg en je voelt na de opstelling een bepaalde vrijheid. Het geeft inzicht en biedt de mogelijkheid om weer eigen keuzes en beslissingen te gaan maken. Zo kan je familie je kracht worden in plaats van je klacht. Dit werkt meestal nog door en in het zog hiervan lossen andere issues zich als vanzelf op.

Klik hier voor meer info.

 

Info & Contact